Kasstroomoverzicht indirecte methode

De indirecte methode voor het opstellen van het kasstroomoverzicht omvat de aanpassing van het nettoresultaat met wijzigingen in de balansrekeningen om te komen tot het bedrag aan geldmiddelen dat wordt gegenereerd door operationele activiteiten. Het kasstroomoverzicht is een van de componenten van de financiële overzichten van een bedrijf en wordt gebruikt om de bronnen en het gebruik van contanten door een bedrijf te onthullen. Het geeft informatie over cash gegenereerd uit operaties en de effecten van verschillende veranderingen in de balans op de cashpositie van een bedrijf.

Het formaat van de indirecte methode wordt weergegeven in het volgende voorbeeld. In het presentatieformaat worden kasstromen onderverdeeld in de volgende algemene classificaties:

  • Kasstroom uit operationele activiteiten

  • Kasstromen uit investeringsactiviteiten

  • Kasstromen uit financieringsactiviteiten

De indirecte presentatiemethode is erg populair, omdat de informatie die ervoor nodig is relatief eenvoudig kan worden verzameld uit de rekeningen die een bedrijf normaal gesproken in zijn rekeningschema bijhoudt. De indirecte methode wordt minder geprefereerd door de normstellende instanties, aangezien deze geen duidelijk beeld geeft van hoe de kasstromen door een bedrijf stromen. De alternatieve rapportagemethode is de directe methode.

Kasstroomoverzicht Voorbeeld indirecte methode

Lowry Locomotion stelt bijvoorbeeld het volgende kasstroomoverzicht samen met behulp van de indirecte methode:

Lowry Locomotion

Kasstroomoverzicht

voor het jaar eindigend op 12 / 31x1

Verwante Artikelen