Hoe FTE's te berekenen

Een FTE is het aantal uren dat een medewerker fulltime heeft gewerkt. Het concept wordt gebruikt om de gewerkte uren van een aantal parttime medewerkers om te rekenen naar de gewerkte uren van fulltime medewerkers. Op jaarbasis wordt een FTE aangemerkt als 2.080 uur, dit wordt berekend als:

8 uur per dag

x 5 werkdagen per week

x 52 weken per jaar

= 2.080 uur per jaar

Wanneer een bedrijf een aanzienlijk aantal deeltijdmedewerkers in dienst heeft, kan het nuttig zijn om hun gewerkte uren om te rekenen naar voltijdse equivalenten, om te zien met hoeveel voltijdmedewerkers ze gelijk zijn. Het FTE-concept wordt gebruikt in een aantal metingen die het personeelsbestand vergelijken met inkomsten, winst of vierkante meters. Het concept is ook nuttig voor het vergelijken van het personeelsbestand van de bedrijven binnen een bedrijfstak, als onderdeel van een bedrijfstakanalyse.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe het FTE-concept wordt berekend:

  • Er zijn 168 werkuren in januari en het personeel van ABC Company werkt 7056 uur gedurende de maand. Wanneer 168 uur verdeeld zijn over 7.056 uur, is het resultaat 42 fte.

  • Op maandag zijn er 8 werkuren per dag en het personeel van DEF Company werkt 136 uur op die dag. Wanneer 8 werkuren zijn verdeeld over 136 uur, is het resultaat 17 fte.

  • Er zijn 2.080 werkuren in het jaar en het personeel van GHI Company werkt gedurende dat jaar 22.880 uur. Bij een verdeling van 2.080 arbeidsuren over 22.880 uur is het resultaat 11 fte.

Het cijfer van 2.080 kan in twijfel worden getrokken, aangezien er geen aftrekposten voor vakantie, vakantietijd, ziektetijd, enzovoort zijn inbegrepen. Alternatieve maatstaven van FTE waarin deze aanvullende aannames zijn verwerkt, kunnen het aantal uren voor één FTE op slechts 1.680 uur per jaar brengen. Het exacte aantal hangt af van het land waar de werkgelegenheid plaatsvindt, aangezien het aantal vakantiedagen per land verschilt.

Als een bedrijf voornemens is om 2.080 uur te gebruiken in plaats van een lager cijfer als basis voor zijn FTE-berekeningen, wordt dit als een theoretische norm beschouwd; dat wil zeggen, een bedrag dat in theorie alleen kan worden voldaan door iemand die alle vakanties doorwerkt, geen ziektetijd opneemt en geen vakantietijd opneemt.

Vergelijkbare termen

Een FTE wordt ook wel een fulltime equivalent genoemd.

Verwante Artikelen