Evenwichtige scorekaart

De balanced scorecard is een meetsysteem dat kan worden gebruikt om de prestaties binnen de financiële, klant-, interne bedrijfsprocessen en leer- en groeisegmenten van een bedrijf te bewaken en te verbeteren. De veronderstelling achter dit systeem is dat een bedrijf in alle vier deze segmenten goed moet presteren om zijn algehele prestaties te verbeteren. De strategie en tactiek van het managementteam moeten ook worden afgestemd op de informatie die wordt bijgehouden in de balanced scorecard. Het concept verschilt van meer traditionele meetsystemen doordat het een verscheidenheid aan niet-financiële metingen omvat.

Verwante Artikelen