Senior beveiliging

Een senior effect is een financieel instrument dat hoger scoort dan de andere schuld- of eigenvermogensinstrumenten die door een organisatie zijn uitgegeven. De relatieve rangorde van een effect is van groot belang wanneer de uitgevende instelling failliet is gegaan of in liquidatie verkeert; in deze situaties worden de houders van de meest senior effecten eerst betaald, terwijl de houders van de meer junior effecten achteraf worden betaald.

Gedekte schulden worden geclassificeerd als senior ten opzichte van ongedekte schulden, aangezien de houders van gedekte schulden recht hebben op de activa die als onderpand aan de schuld zijn toegewezen. Er is geen dergelijk onderpand voor ongedekte schulden. Preferente aandelen worden geclassificeerd als senior boven gewone aandelen, aangezien de houders van preferente aandelen eerder worden betaald dan de houders van gewone aandelen.

Verwante Artikelen