Niet-operationele kosten

Een niet-operationele uitgave is een uitgave die wordt gemaakt door een organisatie en die geen verband houdt met haar hoofdactiviteit. Deze kosten worden doorgaans in de winst- en verliesrekening verantwoord na de resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Bij het analyseren van de resultaten van een bedrijf, kan men deze kosten van het inkomen aftrekken om de maximale potentiële inkomsten van het bedrijf te schatten. Voorbeelden van niet-operationele kosten zijn:

  • Rentekosten

  • Derivatenkosten

  • Kosten voor afwikkeling van rechtszaken

  • Verlies bij verkoop van activa

  • Verouderde voorraadkosten

  • Herstructureringskosten

Verwante Artikelen