Balansverhoudingen

Balansverhoudingen vergelijken de verschillende posten op een balans om de liquiditeit, efficiëntie en financiële structuur van een bedrijf af te leiden. De volgende lijst bevat de meest voorkomende ratio's die worden gebruikt om de balans te analyseren:

Liquiditeitsratio's

  • Cash ratio. Vergelijkt de meest liquide activa van een bedrijf met zijn kortlopende verplichtingen. Het is de meest conservatieve van alle liquiditeitsratio's.

  • Huidige verhouding . Vergelijkt alle vlottende activa met alle kortlopende verplichtingen om te zien of er voldoende vlottende activa zijn om te betalen voor kortlopende verplichtingen. De belangrijkste tekortkoming is dat de voorraadcomponent van vlottende activa moeilijk kan worden verkocht.

  • Snelle verhouding . Vergelijkt alle vlottende activa behalve voorraden met kortlopende verplichtingen om te zien of er voldoende activa zijn die in de nabije toekomst kunnen worden geliquideerd om de huidige verplichtingen te betalen.

Efficiëntieverhoudingen

  • Debiteurenomzet . Vergelijkt de netto kredietverkopen over het jaar met de gemiddelde vorderingen om te bepalen hoe snel vorderingen worden geïnd.

  • Voorraadomzet . Vergelijkt de kosten van goederen die voor het jaar zijn verkocht met de gemiddelde voorraad om te bepalen hoe snel een bedrijf zijn voorraad verkoopt.

  • Omzet naar crediteuren . Vergelijkt totale leveranciersaankopen met gemiddelde crediteuren om te bepalen of een bedrijf zijn leveranciers te vroeg of te laat betaalt.

Financiële structuurverhoudingen

  • Verhouding tussen schuld en eigen vermogen . Vergelijkt het bedrag van alle schulden met eigen vermogen. Een hoog aandeel geeft aan dat de financiële structuur van een bedrijf mogelijk te veel schulden bevat, waardoor het risico op faillissement toeneemt.

Verwante Artikelen