Expliciete kostendefinitie

Expliciete kosten zijn de kosten die zijn vastgelegd in de boekhouding van een bedrijf. Als zodanig hebben ze een duidelijk papieren spoor dat gemakkelijk te identificeren en vast te leggen is. De winstgevendheid van een bedrijf wordt bepaald nadat alle expliciete kosten zijn afgetrokken van de inkomsten. Voorbeelden van expliciete kosten zijn de kosten van verkochte goederen, compensatiekosten, huurkosten en kosten voor nutsvoorzieningen. Afschrijvingskosten worden ook als expliciete kosten beschouwd, aangezien ze betrekking hebben op de lopende kosten van een reeks vaste activa. Expliciete kosten worden meegenomen bij het opstellen van de jaarlijkse begroting van een onderneming, in de veronderstelling dat ze in de toekomst opnieuw zullen worden gemaakt.

Omgekeerd zijn impliciete kosten niet duidelijk gedefinieerd en worden ze dus niet opgenomen in de boekhouding van een bedrijf. Ze worden meer beschouwd als alternatieve kosten, namelijk de waarde van een activiteit die niet werd uitgevoerd. De tijd die is besteed aan het ontwikkelen van een nieuw product, had bijvoorbeeld kunnen worden besteed aan het herzien van het ontwerp van een bestaand product.

Expliciete kosten worden meegenomen in de berekening van de winstgevendheid van een bedrijf, terwijl impliciete kosten alleen worden beschouwd als onderdeel van een besluitvormingsproces, wanneer het management een keuze maakt tussen alternatieve acties.

Verwante Artikelen