Kasstroom / kapitaaluitgaven ratio

De verhouding tussen kasstroom en investeringsuitgaven wordt gebruikt om het vermogen van een organisatie om kapitaalgoederen te verwerven met behulp van haar vrije kasstroom te bepalen. Het wordt berekend door de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten te delen door investeringsuitgaven. Een hoge ratio geeft aan dat een bedrijf een verminderde behoefte heeft om schuld- of aandelenfinanciering te gebruiken om zijn kapitaaluitgaven te ondersteunen. Omgekeerd geeft een lage ratio aan dat het management mogelijk wordt beperkt door de beschikbaarheid van financiering en dat het daarom mogelijk nodig is om vaste activa langer aan te houden dan normaal het geval zou zijn.

Verwante Artikelen