Netto winst

De nettowinst is het resultaat nadat alle kosten zijn afgetrokken van de opbrengsten. Dit cijfer is het totale resultaat van alle operationele en financieringsactiviteiten van een organisatie. Als zodanig vertrouwen investeerders, schuldeisers en geldschieters er routinematig op om beslissingen te nemen over hoe ze met een bedrijf moeten omgaan. Nettowinst wordt ook wel de onderste regel genoemd, omdat deze onderaan de winst-en-verliesrekening staat.

De nettowinst is niet hetzelfde als de nettokasstromen, die in het kasstroomoverzicht worden weergegeven. Verschillen tussen nettowinst en nettokasstromen omvatten timingkwesties in verband met boekhouding op transactiebasis en de vermindering van kasstromen veroorzaakt door uitgaven voor vaste activa.

Verwante Artikelen