Interne gebruikers van boekhoudkundige informatie

Er zijn drie groepen mensen binnen een bedrijf die de boekhoudkundige informatie gebruiken, elk met verschillende behoeften en doelstellingen. Deze groepen gebruikers zijn als volgt:

  • Beheer . De belangrijkste interne gebruikers zijn de managers. Ze hebben gedetailleerde prestatie-informatie nodig over elk segment van het bedrijf, zodat ze doorlopende correcties en verbeteringen in de organisatie kunnen aanbrengen. Hun doelstellingen zijn het handhaven van een stabiel of stijgend niveau van de cashflow, terwijl ze ook een voorzichtig niveau van schuldrisico in stand houden. Ze hebben deze informatie mogelijk ook nodig om beslissingen te nemen over overnames of afstotingen.

  • Eigenaars . Beleggers gebruiken boekhoudkundige informatie om hun investeringsrendement te bepalen, op basis van de gerapporteerde kasstromen die door het bedrijf worden gegenereerd. Afhankelijk van de uitkomst kunnen investeerders hun investeringsniveau in het bedrijf wijzigen.

  • Werknemers . Als werknemers toegang hebben tot boekhoudkundige informatie (wat niet altijd het geval is), kunnen ze die gebruiken om in te schatten in hoeverre het bedrijf hen een passend vergoedingsniveau kan betalen, en om elk pensioenplan dat de organisatie hen biedt te financieren. Dit kan resulteren in beslissingen om bij het bedrijf te blijven of elders werk te zoeken.

Verwante Artikelen