Aandelenkapitaal

Kapitaalaandelen bestaan ​​uit alle soorten aandelen die door een bedrijf worden uitgegeven. Deze classificatie omvat gewone aandelen en kan ook verschillende soorten preferente aandelen omvatten. De middelen die worden ontvangen uit aandelenkapitaal worden opgenomen in het eigen vermogen van de balans.

Van een bedrijf met een relatief kleine hoeveelheid kapitaal wordt gezegd dat het dun gekapitaliseerd is en waarschijnlijk afhankelijk is van een aanzienlijk bedrag aan schulden om zijn activiteiten te financieren. Omgekeerd heeft een entiteit met een grote hoeveelheid kapitaal minder schulden nodig om haar activiteiten te financieren, en is ze dus minder onderhevig aan de negatieve effecten van veranderingen in rentetarieven.

Een alternatieve definitie van aandelenkapitaal is dat het bestaat uit het totale aantal gewone en preferente aandelen dat is geautoriseerd voor uitgifte. Dit bedrag kan aanzienlijk groter zijn dan het aantal aandelen dat daadwerkelijk is uitgegeven. Een wijziging van het bedrijfshandvest is nodig om het aantal aandelen dat voor uitgifte is toegestaan ​​te verhogen.

Verwante Artikelen