Afgeschreven kosten

Afgeschreven kostprijs is de resterende kostprijs van een actief nadat het gerelateerde bedrag van de geaccumuleerde afschrijving ervan is afgetrokken. In wezen is het het restbedrag van een actief dat nog niet is verbruikt. De formule voor afgeschreven kosten is:

Aanschafkosten - Gecumuleerde afschrijving = Afgeschreven kostprijs

Als een bedrijf bijvoorbeeld industriële apparatuur zou kopen voor $ 100.000 en de machine vervolgens zou afschrijven met een tarief van $ 10.000 per jaar, zouden de afgeschreven kosten van het activum aan het einde van zeven jaar $ 30.000 bedragen.

Technisch gezien omvat het concept geen aanvullende afschrijvingen voor de bijzondere waardevermindering van een actief, aangezien de term alleen verwijst naar afschrijving. Desalniettemin moeten waardeverminderingen ook worden opgenomen in de berekening van de afgeschreven kost, aangezien deze kosten de nettoboekwaarde van een actief hebben verlaagd.

Het concept van afgeschreven kosten is niet bedoeld om gelijk te stellen aan de marktwaarde van een actief. Afgeschreven kosten zijn eenvoudigweg bedoeld om de kosten van een vast actief gedurende zijn gebruiksduur geleidelijk te verlagen, terwijl de marktwaarde is gebaseerd op het aanbod van en de vraag naar een vast actief op de markt. De twee concepten kunnen aanzienlijk verschillende waarden opleveren voor hetzelfde activum.

Het concept kan het gebruik van elk type afschrijving omvatten, gaande van lineaire afschrijving tot een van de versnelde afschrijvingsmethoden.

Vergelijkbare termen

Afgeschreven kosten worden ook wel nettoboekwaarde genoemd.

Verwante Artikelen