Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten zijn dat deel van een vast activum dat in de huidige periode als verbruikt wordt beschouwd. Dit bedrag wordt vervolgens ten laste gebracht. De bedoeling van deze kosten is om de boekwaarde van vaste activa geleidelijk te verlagen naarmate hun waarde in de loop van de tijd wordt verbruikt. Dit is een niet-contante uitgave; dat wil zeggen, er is geen bijbehorende uitgaande kasstroom.

Wanneer een boeking wordt gemaakt op de afschrijvingskostenrekening, komt het compenserende krediet voor de geaccumuleerde afschrijvingsrekening, wat een tegenactiva-rekening is die de vaste activa (activum) -rekening compenseert. Het saldo op de afschrijvingskostenrekening neemt toe in de loop van het boekjaar van een entiteit en wordt vervolgens weggespoeld en op nul gezet als onderdeel van het jaarafsluitingsproces. De rekening wordt vervolgens opnieuw gebruikt om afschrijvingskosten in het volgende boekjaar op te slaan.

Hetzelfde concept wordt gebruikt voor immateriële activa, waarbij de bijbehorende kostenrekening wordt aangeduid als afschrijvingskosten.

Verwante Artikelen