Waarom worden inkomsten gecrediteerd?

De reden waarom inkomsten worden gecrediteerd, is dat ze een toename van het eigen vermogen van een bedrijf vertegenwoordigen, en dat het eigen vermogen een natuurlijk creditsaldo heeft. Een toename van het eigen vermogen kan dus alleen worden veroorzaakt door transacties die worden gecrediteerd. De basis van deze redenering is de boekhoudkundige vergelijking, die is:

Activa = passiva + eigen vermogen

De boekhoudkundige vergelijking verschijnt in de structuur van de balans, waar activa (met natuurlijke debetsaldi) verplichtingen en eigen vermogen (met natuurlijke tegoeden) compenseren. Wanneer een verkoop plaatsvindt, verhoogt de omzet (bij afwezigheid van compensatiekosten) automatisch de winst - en de winst verhoogt het eigen vermogen.

Een bedrijf verkoopt bijvoorbeeld $ 5.000 aan adviesdiensten aan een klant op krediet. De ene kant van de boeking is een debet aan debiteuren, waardoor de actiefzijde van de balans toeneemt. De andere kant van de post is een creditering van de inkomsten, waardoor het eigen vermogen van de balans toeneemt. Zo blijven beide kanten van de balans in evenwicht.

Verwante Artikelen